Υλικό

Το εργαστήριο έχει 8 υπολογιστές .

1 κεντρικό του διαχειριστή

7 υπολογιστές μαθητών

  • Mορφή κουτιού: μεσαίος πύργος
  • ΚΜΕ: Pentium 4
  • Μνήμη: 512 MB
  • Κάρτες γραφικών: GeForce 4 , MX4000 (2003)

Επίσης το εργαστήριο διαθέτει:

  • Προβολέα
  • Σαρωτή
  • Εκτυπωτή (εκτός λειτουργίας)
  • Ψηφιακή καμερούλα (εκτός λειτουργίας).
  • Εξοπλισμό τοπικού δικτύου

Λογισμικό

Λειτουργικά Συστήματα .Είναι εγκατεστημένα σε διαρρύθμιση διπλής εκκίνησης τα:

Εκπαιδευτικό Λογισμικό

Έχει γίνει συστηματική προσπάθεια χρήσης ελλακ λογισμικού.

Όνομα Λειτουργικό Εγκατεστημένο Άδεια Παρατηρήσεις
Celestia XUbuntu Ναι ελλακ Εξομοίωση ηλιακού συστήματας KDE εκπαιδευτική σούιτα
Kturtle XUbuntu Ναι ελλακ (Εκμάθηση Logo)
Anne Maries Wlet WindowsXP Ναι Κλειστό Γερμανικά Α,Β,Γ (e-tliko)
Γεωγραφία Α'-Β' Γυμνασίου WindowsXP Ναι Χ1 Κλειστό
Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή Γ WindowsXP Ναι Χ1 Κλειστό
Γαλλικά Α-Β-Γ WindowsXP Ναι Χ1 Κλειστό
Chem-PA WindowsXP Ναι Χ1 Κλειστό
Μαθηματική Επξεργασία Δεδομένων WindowsXP Ναι Χ1 Κλειστό
GeoGebra WindowsXP Ναι Χ1 Κλειστό
Λογομάθεια Α-Β-Γ WindowsXP Ναι Χ7 Κλειστό Νεοελληνική γλώσσα
Enlgish+ Basic Level WindowsXP Ναι Χ1 Κλειστό
Πληροφορική Α-Β-Γ WindowsXP Ναι Χ1 Κλειστό
Τεχνολογία Α-Β WindowsXP Ναι Χ1 Κλειστό
Informaticus WindowsXP Ναι Χ1 Κλειστό
Biolab WindowsXP Ναι Χ1 Κλειστό
Περιπλάνηση στο Χώρο χρόνο WindowsXP Ναι Χ1 Κλειστό Πολυμεσική ιστορική εφαρμογή
Ιστορία Γυμνασίου (Α-Β-Γ) WindowsXP Ναι Χ1 Κλειστό
Μουσικές Πράξεις WindowsXP Ναι Χ1 Κλειστό
KAlgbra XUbuntu Ναι Χ1 ελλακ KDE εκπαιδευτική σούιτα
KBruch WindowsXP Ναι Χ1 ελλακKDE εκπαιδευτική σούιτα
KAlzium XUbuntu Ναι Χ1 ελλακ KDE εκπαιδευτική σούιτα
KStars WindowsXP Ναι Χ1 ελλακKDE εκπαιδευτική σούιτα
Τελευταία τροποποίηση: 2012/08/02 19:42