Η διεύθυνση της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας είναι η: mail@gym-palaioch.gre.sch.gr

Το τηλέφωνο επικοινωνίας και Fax είναι το : 24620 51230

Τελευταία τροποποίηση: 2011/09/19 00:58